Categorieën Varkens Arme varkens een strenge winter en griep als toetje

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12968
  • 92
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1577 media
  • uploaded 2 maart 2018

Arme varkens en strenge winter met als toetje een griepgolf.

Merijntje heeft een hekel aan de kou maar kan zich warm houden bij een goed werkende centrale verwarming en de juiste kleding wanneer hij buiten moet zijn. Hij zag hoe vollegrondstuinders de prei te velde hadden afgedekt met folie om bescherming te bieden aan de strenge vorst. Prei die bevriest is niet meer te verhandelen wanneer de dooi er uit gaat.

Maar er was ook weer “nieuws” uit warme varkensstallen want Varkens in Nood voelde zich geroepen om “wantoestanden” aan de kaak te stellen. Merijntje begreep van de verenigde varkenshouders in ons land (POV) dat beelden die werden getoond waren gemanipuleerd of zelfs illegaal waren gemaakt in varkensstallen. Het is niet moeilijk om de meest schrijnende beelden aan elkaar te plakken en zo te monteren dat het lijkt alsof de situatie in die varkenssector hemeltergend is.

Merijntje beseft dat een organisatie van welke aard dan ook en in dit geval Varkens in Nood geregeld van zich moet laten horen omdat ze afhankelijk zijn van financiële steun van leden en sympathisanten. Dus wat doe je dan……juist iets de wereld insturen dat laat zien dat je als organisatie aktief bent dus het waard bent om geld aan te doneren.

De aktie van Varkens in Nood heeft weinig teweeg gebracht en ging als een strovuurtje heel snel uit. Ondertussen was er veel te doen over de graasdieren in de Oostvaardersplassen waarvan de zwakkere exemplaren door een voedseltekort de dupe werden. In de vrije natuur gaan zwakkeren als eersten dood en dat is een zuiverend proces want zo blijven de sterksten over en zorgen ervoor dat de soort kan blijven bestaan. Vele Nederlanders konden het niet aanzien en voerden aktie en hadden daarbij sukses want er wordt nu tijdelijk bijgevoerd.

Merijntje begreep dat als de vorstperiode voorbij is het bijvoeren wordt gestaakt. Maar zullen de brave burgers dan begrip hebben voor het feit dat er dan daarna nergens een grasspriet is te ontdekken en de zwakke dieren alsnog van honger en uitputting zullen sterven. Merijntje las dat Nederland nog steeds gebukt gaat onder een griepgolf en dat er daarom vele mensen zich ziek melden. Tja, en dat doet de vraag rijzen of zelfstandigen zich ook snel ziek melden bij zich zelf want deze categorie mensen heeft geen tijd om griep uit te zitten want het werk moet doorgaan..

Show More

More Media in "Varkens"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010