Categorieën Tuinbouw Een moestuintje kweekt begrip voor de harde praktijk van boer en tuinder

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11962
  • 236
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1551 media
  • uploaded 21 maart 2015

Moestuintje kweekt begrip voor praktijk van boer en tuinder Het is Merijntje opgevallen dat er dit jaar nu het voorjaar zich aandient erg veel belangstelling is voor moestuintjes, volkstuintjes, balkontuintjes en bloempottuintjes waarbij het dan vooral gaat om het kweken van groenten. Albert Heijn heeft daarbij een mooie rol gespeeld door een actie te starten waarbij men bij een bepaald bedrag aan boodschappen een aantal perspotjes met teeltaard en groentezaden kado kreeg. Dit was vooral bedoeld voor de jeugd die dan zelf een bepaalde groente kunnen kweken. Daar kunnen ze veel plezier aan beleven en spelenderwijs toch een hoop kennis opdoen wat betreft het telen van groenten. Merijntje denkt dat ze daarbij geconfronteerd zullen worden met de bedreigingen die een jong plantje tegen kan komen. Zullen ze dan lijdzaam toezien hoe hun beginnend tomatenplantje te gronde gaat aan spint of luizen of zullen ze met een medicijn (bestrijdingsmiddel) het plantje te hulp schieten en de ondergang redden. Dan zullen ze ook leren dat een bestrijdingsmiddel een medicijn is en absoluut geen “gif” Merijntje verwacht ook dat er velen zullen zijn die op biologische wijze zullen trachten het plantje tot wasdom en vruchtdragend te voltooien. Mooi werk maar ze zullen wel ervaren dat het niet zo maar voor de hand ligt dat er mooie tomaten in de schappen van de winkel voor het pakken zijn. Daar komt heel veel inspanning aan te pas en ook de nodige niet aflatende zorg. Merijntje gelooft erin dat de jeugd maar ook hun ouders het besef zal worden bijgebracht dat boeren en tuinders een mooie prestatie leveren door in een grote overvloed de markten te voorzien van gave groenten en fruit. Begrip voor de harde praktijk waarbij het helaas ook voorkomt dat na alle inspanningen om een mooi produkt af te leveren er op dat moment te weinig vraag is en de prijs dramatisch keldert en er van al die moeite en inspanning financieel niets wordt beloond. Merijntje heeft waardering voor de actie van Albert Heijn ook al is die gebaseerd op eigen gewin en naamsbekendheid. Daar is niks mis mee want commercie en idealisme kan goed hand in hand gaan. Ondertussen viel het Merijntje op dat tuincentra nu ook inspelen op de AH actie want zij wijzen er op dat je toch echt een groter potje moet hebben als dat bescheiden perspotje met grond wil je de plant de ruimte geven en daarom roepen ze de moestuiniertjes op om met hun ouders naar een tuincentra te gaan en daar een ruimer “jasje” voor het plantje aan te schaffen. Ook de bekenden TV kok Herman de Blijker speelt in op de moestuinrage en wijst er streng op dat er meer aandacht moet komen voor de rol van bonen. Want bonen bieden een zeer voedzame bron van eiwit en kunnen als vleesvervanger uitstekend dienst doen. Daarom brengt hij de grote variatie aan bonensoorten onder de aandacht. De conservengigant HAK uit Giessen speelt er op in brengt een potje met gemengde bonen op de markt onder de naam “bonenmix” waarin, kidney, bruine en witte bonen zijn gestopt. Merijntje ziet ook de groeiende belangstelling voor volkstuintjes en het tekort aan grond daarvoor. Maar in bijna iedere stad of dorp is door de bestuurders teveel bouwgrond gekocht waarmee men geen kant op kan omdat er geen huizen op worden gebouwd. Merijntje stelt voor om dergelijke grond tijdelijk “vrij” te maken en geef de mensen de ruimte om er voor eigen rekening en verantwoording hun eigen moestuintje te stichten.

Categorieën: Algemeen, Platteland, Tuinbouw, Overig
Show More

More Media in "Tuinbouw"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010