Media Agrarische bestemming weert burgerbewoning.mp4

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=10344
  • 1077
  • 0
  • 0
Delen
  • merijntje
  • 138 media
  • uploaded 19 februari 2012

Burger in agrarisch gebied krijgt deksel op neus Merijntje sprak onlangs een varkenshouder die door zijn burgerbuurman werd gedwarsboomd in zijn uitbreidingsplannen. De varkenshouder met een zeugenbedrijf wilde zijn bedrijf gesloten maken en de biggen zelf houden en slachtrijp afleveren in plaats van de biggen telkens af te voeren naar een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Een dergelijke ingreep vereiste de bouw van een vleesvarkensstal. Zijn buren die een leegstaand boerderijtje naast zijn bedrijf hadden gekocht maakten bezwaar. De varkenshouder komt tot de ontdekking dat zijn buren als burger niet gerechtigd zijn om het pand met een agrarische bestemming als burger te bewonen. Hij klopt aan bij de gemeente en eist maatregelen. Die komen er op neer dat de burger illegaal woont en het boerderijtje moet verlaten. Zo niet dan volgt een forse dwangsom. Eigen schuld dikke bult, denkt Merijntje. Dan had die burger zijn hardwerkende buurman varkenshouder maar niet dwars moeten zitten. Het had allemaal niet zo op het scherp van de snede gespeeld hoeven te worden. De gemeente had oogluikend en gedogend de bewoning van het voormalige boerderijtje door de burger toegelaten. De varkenshouder had met enige redelijke overleg met zijn buren tot een overeenstemming kunnen komen. Niks aan de hand en iedereen in vrede verder. Helaas merkt Merijntje dat het vaak net andersom gaat en met het mes op de tafel wordt gestreden. Jammer.......! Maar feit blijft dat burgers in een agrarisch gebied gevaarlijke import is want hun liefde voor de natuur behelst vaak niet een tolerantie voor de noden van de boer die er zijn kost moet verdienen en nauwelijks tijd heeft om aan de bloemetjes te ruiken.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010