Media Bedrijfsbeeindiging kan een feest of een drama zijn

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12576
  • 207
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1563 media
  • uploaded 16 september 2016

Bedrijfsbeëindiging kan een feest of een drama zijn Merijntje keek op van het bericht dat LTO en RaboBank verwachten dat er volgend jaar een “hoose” aan melkveehouders met hun bedrijf zullen stoppen. Het merendeel zal vrijwillig of gepland stoppen maar zeker 300 boeren zullen moeten stoppen vanwege een faillissement. Stoppen omdat je failliet bent verklaard is voor een boer een nachtmerrie want dat is wel heel erg dat je dit overkomt. Je gaat dan diep door het stof en je hebt voor je gevoel verloren en gefaald ook al is dat in de praktijk vaak niet het geval. Het verbaasde Merijntje overigens niet dat de RaboBank deze cijfers naar buiten bracht want zij trekken immers bij die bedrijven aan de financiële touwtjes. Ze weten beter dan wie ook waar het financieel slecht gaat en waar de stekker er uit moet worden getrokken. Bij een faillissement blijft er maar weinig meer over voor de ondernemer zelf en meestal ook weinig of niets voor de schuldeisers. Wat blijft is een diep triest en een donker gat en een zware morele klap die loodzwaar op de schouders van boer en zijn gezin drukt. Vrijwillig stoppen ligt wat anders denkt Merijntje want dan heb je zelf de regie nog in handen. Er zijn veel manieren waarop kan worden gestopt. Is het bedrijf goed verkoopbaar of is het reeds uitgemergeld en daardoor niet meer aantrekkelijk voor de handel. Of is het een bedrijf dat aantrekkelijk is voor een ondernemer die met zijn bedrijf wil groeien. Wat blijft is natuurlijk wel de grond en die grondprijs blijft maar stijgen tot onwaarschijnlijke hoogten afhankelijk wat voor soort grond het is en de verkaveling en oppervlakte Bij dit soort stoppers of wijkers want zo mag je ze ook noemen kan er vaak nog wel een feestje af. Wie slim stop en daar geen heimwee aan over houdt ligt een nieuwe toekomst in het verschiet. Tevens is het van belang om te zorgen dat de fiscus niet met een groot deel van de verkoop aan de haal gaat. Met al die stoppers niet alleen in de melkveehouderij maar zeker ook bij de varkenshouderij wordt het ledental van de landbouworganisaties en vakgroep organisaties steeds kleiner. Ook daar moet de broekriem worden aangehaald want het personeelsbestand en de kosten daarvan lopen niet meer in de pas met de opbrengst van de lidmaatschaps- en contributiegelden. Merijntje ziet dat dit tot gevolg heeft dat er o.a. samenwerking wordt gezocht zoals blijkt bij de belangenorganisaties voor de varkenshouderij zoals de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij en de afdeling varkenshouderij van LTO. Zo gebeurt er meer op dit gebied en de aanleunende handel en industrie. Zo ontstaan er steeds grotere blokken die invloed proberen uit te oefenen om de belangen te behartigen. Interessant is momenteel dat Bayer het bedrijf Monsanto heeft gekocht. Sommigen in de agrarische sector zijn nu bevreesd dat dit tweetal op den duur te veel invloed zal krijgen op het doen en laten van de individuele boer. Merijntje is daar niet bang voor want deze twee giganten zullen ook beseffen dat ze niet zonder de boer kunnen waardoor ze genoeg speelruimte moeten laten voor die boeren om zelf wereldwijd te kunnen overleven

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010