Media Boer en eikenbomen liggen onterecht onder vuur

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=13178
  • 16
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1606 media
  • uploaded 29 juni 2019

Boer en eikenbomen zijn niet schuldig aan overlast (video)

Merijntje uit Halsteren hield zijn wekelijkse praatje op 28 juni 2019 in de wetenschap dat in de namiddag de klimaatplannen van de overheid officieel bekend zouden worden gemaakt. Hij heeft er niet op gewacht en wacht de commentaren van de “deskundigen”eerst af om te luisteren en te lezen wat die er allemaal van denken. Merijntje richt zich liever op de werkelijkheid van alle dag in plaats van op vage toekomstplannen .

Die werkelijkheid is dat het momenteel in de polders en op de akkers van de boeren een feest is . Jazeker, want let eens op de prachtige bloei van de aardappelvelden waar het gewas met mooie witte of rose bloempjes staat te pronken en bezig is om ons volksvoedsel tot waarde te brengen. Dubbel feest dus, boven en onder de grond. Merijntje kan lyrisch worden van een graanveld dat in de aar staat zoals dat nu het geval is met tarwe en gerst. Hij raadt iedere burger aan om dat te gaan bekijken en er even bij stil te staan om te zien hoe de korrels zich ontwikkelen in die aar.

Gelijkertijd sluit Merijntje ook niet zijn ogen voor vervelende dingen in de natuur zoals dat nu het geval is met de eikenprocessierups die dit jaar in grote getalen aanwezig is. De eik, de trotse boom in ons landschap. Producent van goed timmerhout voor huis en schepen krijgt het voor de kiezen omdat de parasiet genaamd “eikenprocessierups” het op haar blad heeft voorzien en ons mensen zeer hinderlijke jeuk bezorgt. Merijntje is van mening dat de eik onschuldig is maar dat de processierups de schuld draagt. Hij beseft dat dit een leuk onderwerp zou zijn voor juristen. Moeten alle eiken worden gekapt en gerooid om plaats te maken voor ander soort bomen waar insecten geen trek in hebben? Merijntje voelt aan dat dit een moeilijk geval is en denkt dat je een dergelijke zaak ook in een breder verband kan zien. Wie was er eerst en wie kwam er daarna en deed die goed of deed dat kwaad aan de eersten? Hoe het ook allemaal zal lopen en gaan feit blijft vindt Merijntje dat “De boer altijd voort zal ploegen”want eten moet er zijn. Omdat Merijntje destijds op een “School met de Bijbel” heeft gezeten kwam in verband met de eikenprocessierups het verhaal van de 10 plagen in Egypte bij hem voor de geest dat te lezen is in het boek “Exodus”.

De Egyptenaren wilden de Joden niet laten vertrekken uit Egypte maar God strafte de Egyptenaren met vreselijke plagen tot aan de dood toe. Uiteindelijk boog men het hoofd en vertrok Mozes en Aaron met het volk naar het “beloofde”land Palestina. Maar ojee, daar woonden ook al mensen. U kunt er de schouders over ophalen maar een mooi verhaal is het wel en Merijntje hoopt niet dat processie- en dennen rupsen ook moeten worden gezien als een soort van een plaag als straf voor het handelen van de mensheid in deze wereld.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010