Media Dierenliefde van melkvee- en varkenshouder

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11391
  • 984
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 6 oktober 2013

Dierenliefde van melkvee- en varkenshouder
 
Merijntje overpeinsde de zaken rondom dierendag. De commercie buit het ieder jaar weer volop uit en verdient er een leuke boterham aan. Hij kwam tot de gedachte dat er in feite twee soorten dierenliefdes zijn. De een is onbaatzuchtig en dat is liefde voor een dier die geen geld opbrengt en in feite alleen maar geld kost. Dit soort liefde wordt vooral gegeven aan een hond of een kat. Merijntje keek zijn ogen uit toen hij onlangs nog in een dierenwinkel was en zag wat er allemaal te koop is voor het huisdier. Doorgeschoten dierenliefde??? Hij blijft het antwoord schuldig want liefde maakt blind en dat gaat ook op voor de liefde die men aan het huisdier geeft. Daarnaast is er de baatzuchtige liefde voor het dier. Merijntje ziet dat plaatsvinden op de veehouderijbedrijven. Als mooiste voorbeeld neemt hij de melkveehouderij. Melkveehouders gaan heel goed om met hun melkkoeien. Ze houden van hun dieren en kennen ze vaak ook nog bij naam en toenaam, ook al hebben ze er 200 of meer. Ze weten wie hun vader is en wie hun moeder is of was. Ze worden vertroeteld en ze krijgen het beste van het beste. Daar moet het dier wat tegenover stellen namelijk een goede melkproductie. Wanneer die melkproductie achterblijft dat houdt de liefde geen stand en wordt de betreffende koe verkocht en komt dan terecht in het slachthuis. Baatzuchtige liefde moet rendement opleveren. De gemiddelde leeftijd van een koe in de mekveehouderij is niet veel hoger dan 6 jaar. Iets anders gaat het toe op de varkens en pluimveebedrijven waar vaak vele duizenden dieren tegelijk worden gehouden. Vleesvarkens worden met honderden en duizenden tegelijk gehouden. De varkenshouder zorgt goed voor ze maar hij kent ze niet bij naam en toenaam. Het zijn "anonieme" wezens die hooguit 4 maanden leven en dan rijp zijn voor de slacht. De varkenshouder houdt van zijn dieren maar ligt er niet wakker van dat hij te maken heeft met een vorm van massaproductie. Hij zorgt goed de dieren anders groeien ze niet goed en is er niets aan te verdienen. Hij troost zich met de gedachte dat de consument dank zij zijn inspanning kan beschikken over een lekker stukje vlees. Merijntje ziet het nog extremer in de vleeeskuikenhouderij waar meestal 30.000 tot 60.000 kuikens gelijk worden gehuisvest en na 6 weken alweer naar de slachterij gaan. Baatzuchtige dierenliefde is hier volop aan de orde. De kuikens worden uitstekend verzorgd en gehuisvest maar er gaat nauwelijks enige affectie uit naar het een of ander kuiken in die stal. Een naamloze massa die het tijdens hun korte leven goed hebben. Daar denkt men bij Wakker Dier anders over maar ja die zijn er volgens Merijntje nu eenmaal om als luis in de pels van de veehouderij te fungeren.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010