Media Geld en Liefde in Agrarische kringen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11049
  • 1213
  • 0
  • 0
Delen
  • merijntje
  • 138 media
  • uploaded 27 januari 2013

Geld en Liefde beklinken in verstandhuwelijk
Lang geleden werd o.a. in boerenkringen goed opgelet hoe de partnerkeuze van zonen en dochters werd aangepakt. De standsverschillen waren groot en uitgaande van het idee dat je niet je familie kunt kiezen maar wel je partner werd er vaak ook zo van start gegaan. We schreven destijds deze persiflage in een column om die gewoonte een beetje aan de kaak te stellen. Er was een gezegde dat "grond bij grond" kon trouwen en dat je op die manier je boerenbedrijf op een prettige manier kon vergroten. Dus werd er scherp gelet op de partnerkeuze van zoon of dochter. Kon het de goedkeuring wegdragen dan was er geen moeite teveel. Owee als het niet paste in het denken van de vooruitkijkende ouders dan werden er vele belemmeringen opgeworpen. De vraag was natuurlijk ging het nu om liefde of om geld en grond. Daar werd tamelijk soepel mee omgegaan.
Rijk trouwen kon je zelf sturen en dan kwam de liefde af en toe op de tweede plaats uitgaande van de gedachte dat dit vanzelf zou groeien in grote genegenheid. Strikt zakelijk geredeneerd gingen de ouders er daarbij vanuit dat liefde naar mate de tijd verstreek vanzelf wel zou groeien. Het ging zelfs zo ver dat we ooit de uitspraak van een nuchter denkende moeder optekenden: Doe in de slaapkamer je ogen maar dicht dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Alle gekheid op een stokje dit waren over het algemeen wel uitzonderingen en naar mate de jaren verstreken en men moderner ging denken kwam de liefde op de eerste plaats en het materiële ging naar de achtergrond.
Dat nam echter allemaal niet weg dat het leuk bleef om een "goed" huwelijk te sluiten. Het was ook te sturen en we kennen een geval van een boerenzoon zonder kans op een eigen boerderij die een meisje dat enig kind was leerde kennen van buiten de agrarische wereld maar wier ouders wel in het bezit waren van een groot akkerbouwbedrijf met daarop een pachter. Hij werd geadviseerd haar zo snel mogelijk zwanger te maken zodat hij er zeker van zou zijn dat hij haar aan zich had gebonden. Aldus geschiedde en de pachter moest uiteindelijk een groot deel van het bedrijf afstaan en op een later tijdstip ook het resterende deel. Voor zover we het konden nagaan is het "verstandshuwelijk" uitgegroeid tot een huwelijk waar liefde en genegenheid de boventoon voerden
 
We schreven destijds een column in het blad van de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw die we in deze bijdrage ook als foto weergeven. U kunt de column in audio beluisteren via de bijgaande You Tube link: Tevens kunt U de column lezen via een PDF bestand dat we hieronder weergeven: "In het verre verleden, meer dan 40 jaar geleden, schreef ik wekelijks een column voor het blad van de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw onder de naam Van Erf en Akker en als schuilnaam Schrijfkouter. Die naam is afgeleid van een schijfkouter in een ploeg. De naam en de schuilnaam werden destijds bedacht door Arie Korteweg secretaris van de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw." Sommige van de columns zullen vanwege de "ouderdom" hier en daar een beetje gedateerd zijn maar veelal zijn ze ook nu nog actueel.

Categorieën: Algemeen, Platteland, Humor, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010