Media Grondgebonden melkveehouderij

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11276
  • 1126
  • 0
  • 0
Delen

Wel of geen grondgebonden melkproductie
Merijntje bekijkt met enige zorg de ontwikkelingen in de Nederlandse melkveehouderij. Binnenkort wordt de melkquotering afgeschaft en staat het iedere melkveehouder in principe vrij om de melkproductie op zijn of haar bedrijf op te voeren. Dan is er een theorie geen bovengrens meer. Die grens is er in de praktijk natuurlijk wel. Om te beginnen de stalcapaciteit want "vol is vol" en dan houdt het op. Verder speelt de grond een belangrijke rol. Er moet voldoende voer zijn voor de koeien en zo zijn er nog wel een paar meer zaken op te noemen die in de praktijk een vrije melkproductie in de weg staan.
Maar een groot deel van de Nederlandse melkveehouders is inventief en ondernemend en Merijntje denkt dat ze ongetwijfeld wegen zullen vinden om alle belemmeringen te omzeilen en het aantal koeien en de productie te verhogen. Er zijn mensen die deze ontwikkeling met zorg tegemoet zien en pleiten voor een grondgebonden melkveehouderij. Met andere woorden niet meer koeien houden dan je als boer grond bezit of beheerd. Men is namelijk bevreesd dat de melkveehouderij in een zelfde ontwikkeling terecht zou kunnen komen als de varkenshouderij. In die sector worden duizenden varkens in dichte stallen gehouden en de burger ziet er niets meer van en kan ze nog slechts ruiken op warme dagen.
Merijntje denkt niet dat het er naar uitziet dat het idee van grondgebonden melkveehouderij verplicht in de praktijk zal worden gebracht maar zeker weten doe je het nooit. De overheid dreigt ook met een beperking door het plan van "dierrechten" op tafel te leggen. Dat wil zeggen niet meer dieren op een boerenbedrijf dan dat er verantwoord mest kan worden afgezet. Dat vereist ook grond want de mest moet ergens naar toe. Maar het kan ook via mestverwerking waarbij de pure mest niet meer in de grond terecht komt maar wordt verwerkt of tot energie wordt omgezet. Merijntje ziet met genoegen dat de agrarische sector druk doende is om de mestverwerking zelf aan te pakken en daar bij in Brabant al zo ver mee is gevorderd dat der een kant-en-klaar plan op tafel ligt. De overheid kan tevreden zijn want de stok achter de deur kan daar blijven staan want er hoeft niet mee geslagen te worden.
Het zijn allemaal zaken die de ondernemende melkveehouder bedreigen of moeten we zeggen beschermen tegen zich zelf. Merijntje denkt dat een ondernemer die vooruit wil zijn bedrijf zal willen ontwikkelen en niet direct wakker zal liggen van hetgeen de omgeving er van zal vinden of zeggen. Dat is niet de juiste mentaliteit en daarom is het goed dat anderen over zijn of haar schouder meekijken en hun mening daarover uiten hoe irritant en bemoeizuchtig ze dat ook zullen vinden. Merijntje is echter wel van mening dat een boer baas moet kunnen blijven over en op het eigen bedrijf maar wel rekening moet houden met de omgeving want daaraan valt in deze tijd niet meer te ontkomen!

Categorieën: Koeien, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010