Media Katholieke, Protestante en Neutrale boeren in een organisatie

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11881
  • 404
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1538 media
  • uploaded 1 december 2014

Katholieke, Protestante en Neutrale boeren allemaal apart!! (video/audio) “Van Erf en Akker” Er is een tijd geweest dat in Nederland alles zo’n beetje was verzuild in Katholieke, Protestante en Neutrale organisaties. Dat was ook het geval in de agrarische sector. Er was de KNBTB = Katholieke Boeren en Tuinders Bond. Daarnaast was er de CBTB =Christelijke Boeren en Tuinders Bond. Verder kenden we nog het neutrale KNLC=Koninklijk Nederlands Landbouw Comité. Nederland keek er destijds niet van op want alles was verzuild in deze stromingen. Maar het was in feite natuurlijk heel erg vreemd dat een agrarische vakorganisatie zo verdeeld was terwijl ze het zelfde op hun bedrijven nastreefden. We hebben dat absurde van die situatie o.a. meegemaakt tijdens de discussies binnen het Landbouwschap. Die vergaderingen werden meestal gehouden in het SER gebouw in Den Haag. Daar mochten binnen de regels van het Landbouwschap de drie organisaties en ook de vakbonden van de werknemers hun zegje doen. Wanneer het aankwam op het landbouwbeleid dat natuurlijk iedere boer raakte of hij of zij nu protestant, katholiek of neutraal was, werd er door de woordvoerders van drie landbouworganisaties uitvoerig gedebatteerd over die beleidslijnen. Veel weken die standpunten niet van elkaar af want immers iedere boer wilde vanzelfsprekend de hoogste prijs voor zijn producten. Of je dat nou katholiek, protestant of neutraal bereikte zou de mannen in het land een worst zijn. Doordat in zo’n vergadering van het Landbouwschap iedereen zijn zegje wilde doen duurde dergelijk bijeenkomsten onnodig lang en werd er heel veel herhaald en van het zelfde gehoord. Op lokaal nivo was het al niet veel beter maar dan kwam het ideologische sausje er duidelijk bovenop. Bij de Katholieken was er altijd een geestelijk adviseur aanwezig en bij de Protestanten werd de vergadering steevast geopend en gesloten met gebed en hier en daar werd zelfs een Psalm gezongen. Bij de neutralen ging men gelijk over tot punt 1 van de agenda. De boeren en tuinders zelf werden het een beetje beu dat geneuzel op de vierkante centimeter en er begonnen steeds meer stemmen te klinken vanuit de basis om te zoeken naar meer eenheid en om tenslotte tot een landbouworganisatie te komen. Dat heeft nog best lang geduurd want veel bestuurders in hogere regionen van de landbouworganisaties waren gehecht aan het pluche maar nu in 2014 zijn we zover dat we er bijna zijn. Gelijkertijd zagen we dat er binnen en buiten de landbouworganisatie de wens werd geuit om tot meer differentiatie te komen want je kunt op praktische gronden niet alle agrariërs over één kam scheren. De belangen van melkveehouders liggen anders dan van akkerbouwers of van varkens- en pluimveehouders. Die belangen kunnen zelf geheel tegengesteld zijn zodat de bestuurders in een moeilijke positie kunnen komen want voor welke partij moeten ze kiezen?. Vandaar dat er zgn. sector organisaties zijn opgericht waarbij de belangen van varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers centraal gesteld worden zonder rekening hoeven houden met de andere sectoren. Tevens kunt U de column lezen via een PDF bestand dat we hieronder weergeven: http://freepdfhosting.com/de0908655e.pdf "In het verre verleden, meer dan 40 jaar geleden, schreef ik wekelijks een column voor het blad van de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw onder de naam Van Erf en Akker en als schuilnaam Schrijfkouter. Die naam is afgeleid van een schijfkouter in een ploeg. De naam en de schuilnaam werden destijds bedacht door Arie Korteweg secretaris van de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw." Sommige van de columns zullen vanwege de "ouderdom" hier en daar een beetje gedateerd zijn maar veelal zijn ze ook nu nog actueel.

Categorieën: Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010