Media Meer Chinese kinderen goed voor de boer

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11310
  • 919
  • 0
  • 0
Delen
  • merijntje
  • 138 media
  • uploaded 11 augustus 2013

Meer Chinese kinderen goed voor de boer
Merijntje las dat men in China de een kind politiek gaat loslaten. Dat is goed nieuws voor de agrarische sector en ook voor onze boeren en tuinders in Nederland. Momenteel zijn er naar schatting al zo'n 1.3 miljard Chinezen in het Chinese leefgebied. Dat zullen er dus rap nog meer kunnen worden. Die moeten allemaal eten en dat moet er zijn. Merijntje ziet mooie perspectieven voor de land- en tuinbouw in ons land en hij ziet de winst al binnenrollen.
Maar hij weet ook dat Chinezen bekend staan om hun grote ijver en inzet en dus zullen ze niet zomaar als gewillige schapen aan onze commerciële eisen tegemoet komen. We hebben de babymelkpoeder affaire al gekend en mogelijk komt er nog veel meer leuks om de hoek. Merijntje weet ook dat Chinezen van varkensvlees houden en gek zijn op het "afval" van het varkens waar wij de neus voor ophalen. Neem de oren, de staarten en de poten van het varken. De Chinezen likken er hun vingers bij af en wij zijn het mooi kwijt.
Aan de andere kant is men in China ook druk doende om te kijken hoe ze de voedselproductie zelf kunnen sturen. Binnenlands zijn er ook nog genoeg mogelijkheden door te zoeken naar productieverbetering, efficiënter werken en opbrengstverhogingen. Maar ze kijken ook over de grens en proberen landbouwgrond te verwerven in het "arme" buitenland en dan met name in "zwart" Afrika waar nog grote vruchtbare niet ontgonnen landerijen braak liggen. Merijntje volgt het met belangstelling en is benieuwd wat er gaat gebeuren met de Chinese gezinnen nu de "rem" er af is. Het was naar zijn weten het enige land met een dergelijk "eenkind" politiek.
Er zijn wel landen bekend waar men juist de geboorte van baby's stimuleert om de ontvolking tegen te gaan. Zuid Afrika ten tijde van het apartheidsbewind stimuleerde Blanken om meer baby's op de wereld te zetten om zo een getalsmatige sterkte te ontwikkelen tegenover de enorme massa Zwarten. Daar is niets van terecht gekomen. Frankrijk heeft ook iets dergelijks geprobeerd om de ontvolking van het platteland tegen te gaan.
Al met al is Merijntje er van overtuigd dat voorlopig de wereldbevolking nog kan blijven groeien en dat er nog voldoende voedsel beschikbaar zal zijn voor allen op deze aardkloot. De Nederlandse agrarische sector kan met kennis, voorlichting, productie en goede handelsgeest aan die voedselproductie hier en elders een grote bijdrage leveren.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010