Media Monsanto & Bayer als de boer er maar beter van wordt

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12445
  • 88
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1563 media
  • uploaded 21 mei 2016

Bayer & Monsanto als de boer er maar beter van wordt

Merijntje ziet er geen gevaar in voor de agrarische sector wanneer Bayer eventueel Monsanto zou kopen. Sommigen vrezen een te grote macht van een dergelijk samengevoegd concern want die zou de agrarische sector in haar greep kunnen krijgen. Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen opdringen en zaaizaden voorschrijven omdat er geen andere voorhanden zijn omdat die door Monsanto en Bayer uit de markt zijn gedrukt.

Merijntje ziet dergelijke bedreigingen niet en denkt dat het samengaan alleen maar een versterking van het bedrijf betekent met meer kennis en meer ervaring ten bate van de totale agrarische sector en uiteraard ook ten bate van het eigen rendement van de multinational. Monsanto heeft hier en daar een slechte naam begreep Merijntje maar dat is toch niet door de feiten geboekstaafd.

Ze hebben o.a. het onkruidverdelgingsmiddel “Round Up” op de markt gebracht en daar hebben we in de agrarische sector en daarbuiten veel gemak van. Onlangs kwam het middel nog in het nieuws als zou het op den duur kankerverwekkend kunnen zijn. Dat is zeer recentelijk ook weer door wetenschappers tegengesproken.

Ondertussen zag Merijntje dat men bij gemeenten nu heet water en stoom gebruikt bij het vernietigen van onkruid in trottoirs en straten. Hoeveel energie vraagt zo’n methode? Merijntje is verder van mening dat we in de agrarische sector in het recente verleden al heel wat bedrijven hebben zien samengaan en dat is tot op heden nog niet verkeerd uitgepakt.

Tot slot denkt Merijntje dat wat er ook gebeurt op dit gebied van fusies en overnames het belang van de agrarische sector zwaar moet meewegen. Dat kan ook niet anders want zonder landbouw kunnen de genoemde bedrijven niet aan boeren verdienen.

Alleen een boer die wat verdiend kan blijven bestaan dus de conclusie ligt voor de hand… boeren hebben niets te vrezen van Bayer en Monsanto.

Categorieën: Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010