Media Na stappenteller straks misschien ook een schetenteller

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12895
  • 174
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 29 september 2017

Na stappenteller komt er misschien ook een schetenteller

Merijntje uit Halsteren keek vreemd op toen hij hoorde dat onderzoekers hadden uitgevonden dat een koe in de grazige weiden evenveel methaangas uitstoot als een auto die jaarlijks 15.000 kilometer rijdt. Ten eerste rijst bij Merijntje de vraag hoe heeft men dat precies berekend. Is er iemand achter een koe gaan staan en heeft hij of zij iedere scheet en boer van de koe gemeten en geregistreerd. Laat ze maar eens met concrete gegevens komen en duidelijk maken hoe er is te werk gegaan. Mogelijk hebben ze een scheten- en boerenteller ontwikkeld.

Die uitkomst van het onderzoek doet het imago van de melkveehouderij grote schade.

Merijntje ziet het al voor zich wanneer recreanten door de weilanden fietsen of wandelen en dat ze dan hun kinderen wijzen op het mooie van koeien in de wei. Maar dan zegt zo’n kind we hebben op school gehoord dat 1 koe evenveel methaangas uitscheidt als 1 auto die 15.000 kilometer per jaar rijdt. Daar sta je dan als ouder of opvoeder. Wat moet je daar nu op zeggen.

Merijntje is verontwaardigd over dergelijke berichtgeving want dat is tendentieus. Zo wordt het mooie imago van koeien in het Nederlandse landschap besmeurd. Bovendien roept het de vraag op of we dan onze koeien nog wel buiten moeten laten lopen en ze toch maar beter op stal kunnen houden zodat het methaangas binnen de stal blijft hangen. Er wordt door het onderzoek ook een oplossing aangedragen en wel deze: zorg er voor dat het aantal koeien sterk verminderd want dan neemt uiteraard ook de uitstoot man methaangas af.

Milieuactivisten ijveren al lang voor een inkrimping van de veestapel en daarom kan de verdenking rijzen dat dit bericht met een dubbel agenda in de publiciteit is gekomen. Merijntje vraag zich ook af hoe dat zit bij ons mensen. Uit onderzoek is gebleken dat de man of de vrouw gemiddeld dagelijks meer dan 50 grote of kleine scheten of scheetjes laat. Dat gemiddelde kan sterk worden beïnvloed door het voedsel dat we gebruiken.

Uit de praktijk is gebleken dat erwtensoep het scheten laat sterk vergroot. Dus misschien komt er wel een verbod op het eten van erwtensoep of hachee en dergelijk met uien of peulvruchten bereide gerechten. Dat roep dan meteen de vraag op denkt Merijntje dat er straks na de reeds bekende stappentellers ook een schetenteller in de handel komt en mogelijk zelfs verplicht word om die te dragen waarbij men boven een maximaal toegestane hoeveelheid “winden” een boete kan verwachten..

Categorieën: Koeien, Algemeen, Landschappen, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010