Media Steeds minder boeren in ons land

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11240
  • 897
  • 0
  • 0
Delen

Steeds minder boeren in ons land Merijntje las dat het Landbouw Economisch Instituut (LEI) had becijferd dat er weer minder boeren in ons land zijn dan het jaar daarvoor. Het is ieder jaar het vermelden waard maar het is geen nieuws omdat het een voortschrijdend proces is dat voorlopig nog niet tot stilstand is gekomen. Merijntje verbaast zich erover dat dergelijk nieuws min of meer achteloos aan de natie voorbijgaat. Zou er geschreven staan dat er steeds minder paardenbloemen, of vlinders, of egels zouden zijn dan was het waarschijnlijk opgeblazen door de natuurgoeroes tot iets onmetelijk groots. Een ware ramp die over ons aan het nederdalen was. Maar het feit dat er ieder jaar weer minder boeren zijn die aan de basis staan van de nationale voedselketen is kennelijk geen "hot news". Goed, Merijntje erkent dat de voedselproductie er niet door in gevaar zal komen want de grond van de stoppende boeren wordt gekocht of gepacht door de grotere boeren en die worden steeds groter. Interessant dat het kleine door te verdwijnen de blijver alsmaar groter maakt. Wat echter blijft zijn de erven en de bedrijfsgebouwen van de stoppende boeren. Merijntje volgt met belangstelling de weg die deze twee zaken gaan . In wiens handen komen die bedrijfsgebouwen en erven. Wat gaat ermee gebeuren? Er is een tijd geweest dat burgers met enig vermogen in de rij stonden om een leegstaand boerderijtje te kopen. Die tijd lijkt voorbij want de drang naar het platteland is tanend. De stad is meer in trek dan het boerenland. Men begint ook door te krijgen dat het kopen van zo'n boerderijtje een ding is maar het onderhoud en het werk dat het met zich meebrengt een ander ding is. Het gevolg is dat veel leegstaande bedrijfsgebouwen onverkoopbaar zijn of worden. Verpaupering dreigt daardoor toe te slaan. Getalsmatig komen er steeds minder boeren. Politiek zijn ze niet meer zo interessant als stemmers op de partijen. Daardoor worden ze kwetsbaar vreest Merijntje. Ze kunnen er mee doen wat ze willen want vrees voor stemmenverlies is minimaal. Integendeel men kan er de natuurfreaks mee naar de mond praten door het boerenbelang op het offerblok te leggen.

Categorieën: Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010