Media Verbrande varkens Verzopen land en Vers getapte melk

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12473
  • 113
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 17 juni 2016

Verbrande varkens, Verzopen grond en Verse melk

Merijntje sloeg vandaag de krant open en trof er zomaar drie artikelen aan die gerelateerd waren aan de agrarische sector. Twee daarvan waren negatief want ten eerste ging het nog over de vreselijke brand op een varkensbedrijf waar 2268 varkens bij waren omgekomen en ten tweede ging het over de grote schade die de overvloedige regen in Oost Brabant en delen van Limburg teweeg had gebracht. Ten derde was er dan gelukkig een beter bericht over een melkveehouders koppel dat verse melk verkoopt op hun bedrijf a raison van 90 cent per liter.

Merijntje begrijpt het afgrijzen van de publieke opinie wanneer men hoort van de verstikking en levend verbranden van zoveel varkens. Onherroepelijk komen dan de protest uitingen vanwege het feit dat zoveel dieren in één stal bijeen zijn gezet. En waarom konden ze niet worden gered? Wie al eens in een varkensstal is geweest zal weten dat de dieren daar in afdelingen en in hokken worden gehouden met daar tussen in een vrij smalle gang die op hun beurt weer uitkomen op een zogenaamde centrale gang. Daar is het vrijwel onmogelijk om in een snel tempo de varkens naar buiten te jagen Het vuur kan zich in een wat oudere stal met veel brandbare materialen snel verspreiden en veel rook ontwikkelen.

Brandweerlieden zullen niet zo snel hun eigen leven in de waagschaal zetten om het leven van varkens te redden die naar zij ook weten toch vroeg of laat geslacht zullen worden. Het is triest maar een feit dat die grote aantallen dode dieren nu eenmaal het gevolg zijn van de grootschalige dierhouderij. In varkens en pluimveestallen komt dat keihard tot uiting omdat in die sector nu eenmaal veel dieren onder één dak worden gehouden. Merijntje hoort zelden of nooit van dergelijke calamiteiten in rundveestallen omdat het daar vrijwel altijd om kleinere aantallen dieren gaat.

Bovendien zijn die stallen sneller te ontruimen en zijn de dieren vaak overdag in de wei. Verder werd er in de krant bericht over de schade die de overvloedige regen had aangericht bij akkerbouwers in Oost Brabant en delen van Limburg. Aardappels in de volle groei rotten er weg en wie gaat voor die schade opdraaien? Merijntje vreest dat het de akkerbouwers zelf zullen zijn ofschoon die nu hun beschuldigende vinger richten naar de waterschappen omdat die niet goed genoeg op de situatie hadden ingespeeld en te laat met de afwatering waren begonnen.

Maar tegen deze natuuruitbarstingen van overvloedige regen is weinig te doen en menigeen zal zeggen dat dit nu eenmaal tot een bedrijfsrisico behoort waartegen men zich zou kunnen verzekeren zoals dat ook bij hagelschade mogelijk is. Merijntje denkt dat in deze individuele gevallen de getroffen akkerbouwers minstens uitstel van belastingen zouden moeten krijgen. Maar gezien de lage verdiensten van de afgelopen jaren zullen veel van die akkerbouwers "so wie so" al geen belasting hoeven te betalen omdat ze al een negatief inkomen hebben. En dan tot slot moest Merijntje glimlachen om het melkveehouders echtpaar dat verse melk direct van de koe naar de consument verkoopt met gebruik van een melkautomaat.

Dat wordt gewaardeerd door de consument die er graag 90 cent de liter voor over heeft. Blijft opvallend want de melk wordt gewonnen met behulp van een melkrobot. Merijntje denkt dat kleinschalige melkverkoop pas echt vers zou zijn als de betrokken melkveehouder zelf een paar koeien zou melken en die melk rechtstreeks uit de emmer nog warm van de koe aan de consument zou aanbieden. Veel werk? Ja, natuurlijk maar wel heel erg echt en dicht bij boer en koe en leuk voor de consument/klant.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010