Media Voedselbank-krat is kerstpakket voor de armen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11891
  • 228
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1538 media
  • uploaded 20 december 2014

Voedselbank-krant is kerstpakket voor de armen Merijntje viel het op, zo tegen eind december, dat op veel plaatsen over de komende “feestdagen” wordt gesproken en veel minder over de Kerstdagen en Oud en Nieuw. Het is tekenend voor de tijd dat “men”steeds meer het oog verliest waarom het eigenlijk gaat. Kerstnacht en eerste Kerstdag zijn pure Christelijke gebeurtenissen maar omdat dit niet meer zo “hype” wordt gevonden is het geleidelijk aan omgedoopt tot “feestdagen”waarmee iedereen uit de voeten kan. Opvallend is ook de enorme aandacht voor “eten” tijdens die dagen. De ene kleurige folder na de andere met afbeeldingen van eten valt in de bus en probeert de ontvanger te verleiden tot aankoop van vele lekkere dingen. In schril contrast staat de grote aandacht voor het werk van de voedselbanken in deze dagen. Er zijn allerlei acties geweest waarbij voedsel van velerlei aard werd verzameld en bij elkaar gebedeld ten behoeve van de minder bedeelden die zich bij een voedselbank melden. Merijntje verbaast er zich over dat het zo erg in Nederland is gesteld dat zo velen in verhouding tot de massa die het goed heeft een beroep moeten doen op deze vorm van aalmoes verstrekken. Merijntje komt regelmatig in de Luilekkerlanden van de supermarkten en ziet daar wat er allemaal voor lekkers en voedzaams te koop is. Hij prijst zich gelukkig dat hij dat kan kopen en geen beroep hoeft te doen op een voedselbank. Merijntje probeert zich ook in te leven in het gevoel van diegenen die zonder financiële middelen zo’n leuke supermarkt binnenlopen en verstoken blijven van deze aantrekkelijke zaken. Hij kan het maar moeilijk want wanneer je niet weet wat armoede is dan kun je er ook niet over meevoelen. Hij verbaast zich ook over de stress die er bij de koopkrachtigen heerst wanneer die gaan winkelen in een supermarkt. Ze lachen zelden, glimlachen sporadisch maar kijken vaak verbeten en geïrriteerd of gaan onverschillig langs de schappen om zich daarna te ergeren aan het “lange” wachten bij de kassa. Ze rekenen af bij de caissière en realiseren zich zelden in welk een bevoorrechte positie ze verkeren omdat ze kunnen betalen. De man of vrouw die de voedselbank verlaat en een krat met voedsel heeft overgeladen in zijn booschappentas zal opgelucht en met een tevreden gevoel huiswaarts keren. Er is weer voedsel op de plank en het geld dat daar niet aan besteed hoefde te worden kan op een andere manier nuttig worden gemaakt in het huishouden. Het doet Merijntje goed te zien hoeveel belang er tijdens de “Feestdagen”aan voedsel wordt gegeven. Hoe men het ook draait of keert en er is geen ontkomen aan: alle voedsel komt van boer of tuinder of van onze vissers. De voedselverwerkende industrie verdient een dikke pluim want zij maken van de basisprodukten een bijna ontelbaar aantal afgeleide producten. Tot slot hoopt Merijntje dat iedereen een aantal gezellige dagen in vrede en veiligheid mag beleven want ook al wordt het soms ondergesneeuwd door de commercie het Kerstgebeuren blijft toch het feest van de geboorte van Jezus en daarmee de hoop dat vrede op aarde ooit kan worden gerealiseerd. Merijntje vreest echter dat vrede op aarde pas zal worden gerealiseerd wanneer de mensheid zal zijn uitgestorven.

Categorieën: Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010