Media Willen jullie meer of minder koeien in de wei en kan dat wel

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12779
  • 84
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 3 februari 2017

Wilt U meer of minder koeien in de wei en kan dat wel.

Merijntje volgt met belangstelling de actie van een paar politieke partijen om de melkveehouders te verplichten de koeien zoveel mogelijk in de weide te houden en ze niet zoals dat meer en meer gebeurt, zomer en winter op stal te houden. Ze willen een wetsvoorstel indienden om weidegang verplicht te kunnen invoeren. Vooralsnog zag Merijntje dat , D66, Groen Links en de SP achter dit idee staan maar ze hopen dat er meer partijen meedoen en zodoende een meerderheid kunnen forceren. Wilt u meer of minder koeien in de wei? Een vraag die waarschijnlijk met een volmondig ja zal worden beantwoord in stedelijke gebieden omdat men daar geen weet heeft van de echte betekenis daarvan in de moderne melkveehouderij.

Merijntje denkt dat het stellen van die vraag onder melkveehouders genuanceerd zal worden beantwoord. Zij zijn niet tegen weidegang maar om een boerenbedrijf financieel op de been te houden is het in toenemende gevallen niet meer verantwoord volledige weidegang toe te passen. Merijntje verdenkt de genoemde politieke partijen van politiek winstbejag. Het doet het natuurlijk goed bij niet boeren om te pleiten voor meer weidegang voor de Nederlandse melkkoe. Het aantal boeren in Nederland neemt “zienderogen” af en dus ook het aantal boerenstemmen. Er is veel meer gewin te halen bij de burger en reken maar dat de politieke partijen daar notitie van hebben genomen.

Merijntje denkt dat ze veel beter kunnen pleiten voor verplicht buitenspelen van kinderen want dat neemt zienderogen af vanwege de verslaafdheid aan moderne media en de TV met de grote Netflix als verleider. Maar daar hoor je ze niet over want dat zou de privacy van de burger raken en daarmee zijn geen stemmen te behalen terwijl dat te veel binnenzitten de gezonde ontwikkeling van de jonge mens niet bevordert. Merijntje ziet het nog niet gebeuren dat weidegang verplicht zou kunnen worden maar als het zou gebeuren wat dan.

Vrijwel alle melkveebedrijven die de koeien zomer en winter op stal houden hebben een `huiskavel` rondom de stal. Het zou niet al te veel moeite kosten voor de veehouder om de koeien de gelegenheid te geven tot `uitloop` op dat stuk grond en daarmee toch te voldoen aan een eventuele verplichting. De vraag is dan of aan de eis kan worden voldaan om de koeien 120 dagen minimaal 6 uur per dag de koeien weidegang te geven.

Merijntje vraagt zich ook nog af of er dan in de wetgeving wordt omschreven wat weidegang precies inhoudt en wie dat gaat controleren. Maar misschien is het weer een politieke zeepbel die wordt uitgeblazen en uit elkaar spat bij de eerste en de beste weerstand zoals dat ook is gebeurd met het verplicht bij de koe houden van een pasgeboren kalf.

Categorieën: Koeien, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010